tranh gỗ cửu ngư quần hội
tranh-go-cuu-ngu-quan-hoi (1)
tranh-go-cuu-ngu-quan-hoi (3)
tranh-go-cuu-ngu-quan-hoi (2)

Tranh gỗ Cửu Ngư Quần Hội